Politică de confidențialitate

Toate datele înscrise de dumneavoastră sunt stocate și securizate și nu vor fi divulgate unor terțe companii sau persoane.

Compania noastră nu prelucrează și nu stochează date personale ale clienților, nefiind autorizată în acest sens de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin completarea datelor personale pe formularul de pe site, sunteți de acord ca aceste date să fie stocate și prelucrate de procesatorul de plăți cu care compania noastră are un contract de prestări servicii, respectiv tap2pay.me, precum și de a primi în viitor informații despre noi oferte de servicii sau promoții.

www.constantinnautics.md va stoca datele dumneavoastră de contact, respectiv telefon și adresă de email, cât timp este necesar pentru a le folosi în scopul în care le-ați furnizat.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora de către procesatorul de plăți.